Nierówności

Artykuły

Poniżej znajduje się program spotkań.

GODZINY TEMATYKA
8.30–9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Powitanie. Informacje wstępne nt. projektu. Sprawy organizacyjne.
   9.15-10.00 Stan zdrowia ludności Polski na tle międzynarodowym.
10.00-10.45 Nierówności w zdrowiu w Polsce z uwzględnieniem sytuacji w województwie.
10.45-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-11.45 Uwarunkowania zdrowia, przyczyny przyczyn złego zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa.
11.45-12.30 Podejścia do zmniejszania nierówności w zdrowiu -doświadczenia innych krajów i województwa.
12.30-13.00 LUNCH
13.00-13.45 Funkcjonowanie systemu zdrowia w Polsce i w województwie.
13.45-14.30 Potencjał systemu zdrowia publicznego w Polsce i w województwie.
14.30-14.45 PRZERWA KAWOWA
14.45-15.30 Działania zdrowia publicznego – potrzeby i możliwości w województwie.
15.30-16.15 Budowanie regionalnej koalicji na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu w województwie .
16.15-17.00 Podsumowanie. Zakończenie szkolenia.