Nierówności

Artykuły

Poniżej znajduje się program spotkań.


GODZINY TEMATYKA
8.30– 9.00 Rejestracja uczestników
9.00- 9.15 Powitanie. Informacje wstępne nt. projektu.
Sprawy organizacyjne.
9.15-10.00 Specyfika sytuacji zdrowotnej ludności Polski.
10.00-10.45 Uwarunkowania nierówności w zdrowiu w województwie na tle Polski.
10.45-11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00-11.45 Koncepcje i zasady zmniejszania nierówności w zdrowiu, doświadczenia innych krajów i województwa.
11.45-12.30 Funkcjonowanie systemu zdrowia w Polsce i w województwie ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, krajowe polityki i programy zdrowotne.
12.30-13.00 LUNCH
13.00-13.45 Zdrowie publiczne w praktyce – doświadczenia województwa. Część I.
13.45-14.30 Zdrowie publiczne w praktyce – doświadczenia województwa. Część II.
14.30-14.45 PRZERWA KAWOWA
14.45-15.30 Działania zdrowia publicznego i promocji zdrowia na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu – potrzeby i możliwości w województwie.
15.30-16.15 Planowanie działań, współpraca, przywództwo – doświadczenia w województwie.
16.15-17.00 Podsumowanie. Zakończenie szkolenia.